Stavkyrkan-Huvud
 
 
 
Startsidan    Besök örtagården    Kanske en kaffepaus eller skidtur   

Upplev lugnet inne i stavkyrkan

Porten  
 
 
Ekshärads stavkyrka, Sankta Annas Kapell, byggdes till minne av medeltidens pilgrimsled. Den gick längs Klarälvsdalen genom Ekshärad till St. Olofs grav i Nidaros, nuvarande Trondheim. Kyrkan invigdes juli 2002.

Den fungerar idag som en ekumenisk kyrka, som används för gudstjänster, andaktsstunder, dop och vigsel.

Kyrkan är timrad med stående timmer. De urholkade stockarna hålls samman av stavar. Modell kan ses inne i kyrkan!

Vid trappan ligger en sandstenshäll, där man tydligt kan se de sammanpressade vågrörelserna från en sjö- eller havsstrand för en sjuttio, åttio miljoner år sedan.


       Vi firar Midsommar - lupinerna på plats! Altaret  
 
 
 
 
Enligt gammal sed skulle församlingen stå under mässan, bänkar fanns endast för de gamla och sjuka och placerades utefter väggarna.
 
Framme i koret finns det timrade altaret med en skiva av oslipad kyanit - en mycket sällsynt bergart, som brutits i Ekshärad. Gammal sed sade nämligen att nattvardskärlen aldrig fick stå på träunderlag. Bakom altaret syns ett s.k. Malteserkors. Framför altaret låg vanligen en djurhud! Här ersatt av en rya på grund av ett antal stölder.
 
Tre små fönster ger det sparsamma ljus, som dessa kyrkor hade, förutom de tända ljusen vid mässorna.
 
Samtliga smidesarbeten är utförda av smideskonstnären Allan Sjöberg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dop familjen Dop Malte
        Här döps Malte en vacker sensommardag
 
 
 
Bröllop1 Bröllop2
        Här både dop och bröllop
 
 
 
 

Vid behov av guidning: Turistbyrån i Ekshärad Tel. 0563-18760 eller Ami Nordqvist 0563-40707